Quality Magazin

Nyomtatás

Kisebb betűméret Nagyobb betűméret

Ügyvédi letétkezelés

Annak ellenére, hogy jellemzőnek egyáltalán nem nevezhető, adódtak a nem túl távoli múltban problémák az ügyvédi letétkezeléssel.


Ez és az elektronikus ügyintézésben rejlő lehetőség indíthatta a jogalkotókat arra, hogy 2015.május 1-i hatállyal a 30/ A §-a tekintetében módosuljon az ügyvédi Tv. és és a 2015.április 30-át követően létrejött ügyvédi letétek tekintetében alkalmazásra kerüljön a Magyar Ügyvédi Kamara 1/2014(XI.03) sz. szabályzata.  

 

A változás lényege:  

A pénzletétekről elektronikus nyilvántartást kell vezetni. Ez a Letétkezelő Nyilvántartási Rendszer működésbe lépésével valósul meg. A szabályozás háromféle letétet különböztet meg: teljesítési letét, költségletét és őrzési letét. Teljesítési és őrzési letét esetén külön okiratba kell foglalni a letéti szerződést.  

A letéttel kapcsolatos iratokat, a letéti nyilvántartást, továbbá annak a megbízásnak az iratait, amelyhez a letét kapcsolódik, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 28. §-ában meghatározott adatot, illetve okiratot a megbízás megszűnésétől számított 8 évig, de legalább a letéti szerződés megszűnésétől számított 10 évig kell megőrizni.  

Az ügyvéd az általa átvett letétekről - a pénzletétek kivételével - nyilvántartást vezet.  

Pénzletétek esetében az ügyvédi kamara által üzemeltetett elektronikus nyilvántartásban is rögzíteni kell adatokat. A letét rögzítéséről az ügyvéd visszaigazolást kap 3 munkaórán belül, amelynek másolatát köteles kiadni a letevő részére.  

 

A letevő érdekét szolgáló szabály,hogy ő is hozzáférhet az elektronikus letéti nyilvántartáshoz letétje ellenőrzése céljából.  

 

Megjegyzés:  

Ügyvédi letét tárgya lehet pénz, pénzhelyettesítő eszköz (hitelkártya, csekk és kereskedelmi kártya, utalvány és elnevezésétől függetlenül minden más, azonos gazdasági rendeltetésű okmány, fizetési eszköz, betétről kiállított okirat), értékpapír vagy értékkel bíró egyéb vagyontárgy (bármely forgalmi értéket képviselő, hatósági engedély nélkül birtokban tartható olyan dolog, amely fizikai, műszaki vagy jogi tulajdonságainál fogva egyébként alkalmas arra, hogy azzal a letevő rendelkezzék, és azt az ügyvéd őrizze). Nem lehet letét tárgya élő állat, romlandó, illetőleg birtokban nem tartható dolog vagy olyan dolog, amelynek birtokban tartása engedélyhez kötött.