» Regisztráció/ Login » Kedvencek közé » Kezdőlapnak

Kezdőlap

Login

A szolgáltatások eléréséhez kéjük jelentkezzen be!

» Regisztráció

» Elfelejett jelszó

Figyelem! Jelenleg nincs Flash lejátszó telepítve vagy elavult, így a flash videó valószínűleg nem fog helyesen működni.
A Flash lejátszó letölthető a következő címről www.adobe.hu.

prestito

Fancy

BBANA

Nyomtatás Kisebb betűméret Nagyobb betűméret

Önellenőrzés az adózás során

2014. november 1.

Sokakkal előfordul, hogy adózásuk során önellenőrzést hajtanak végre. Mutatunk erre egy tanulságos példát.


A Kúria Kfv.I.35533/2013. számú elvi határozatával egy önellenőrzéssel kapcsolatos ügyben hozott határozatot.  

Az ügy egy 2007. évi helyi iparűzési adó összegének 2011. évi helyesbítése kapcsán keletkezett.  

A Kúria elvi határozatának lényege, hogy a 2003. évi XCII. tv. 43.§.,49.§., 51.§. szabályaira figyelemmel önellenőrzéssel csak az adóalapot és az adó összegét lehet korrigálni, az adóelőleg összegét nem.  

 

A kúriai határozat lényege részletesebben:  

 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 31.§. (1) bekezdése szerint az adóbevallás az adó azonosításához, az adóalap, a mentességek, a kedvezmények, az adó, a költségvetési támogatás alapja és összege megállapításához szükséges adatokat tartalmazza. Az adózó adónként az erre a célra rendszeresített nyomtatványon tesz adóbevallást. Az Art. lehetővé teszi az adózó részére az önellenőrzést, amely az önadózás útján megállapított vagy megállapítani elmulasztott adót, adóalapot érintheti [Art.49.§. (1) bekezdése]. Törvény előírhatja adóelőleg-fizetés kötelezettségét, melyet az adózó önadózás útján teljesít, illetve a törvény adóelőleg-fizetési kötelezettség fizetési meghagyással történő megállapítását is rögzíti. Ebben az esetben az adóhatóság az éves bevallás, illetőleg a várható adó bejelentését követő 30 napon belül fizetési meghagyásban közli az adóelőleg összegét és a fizetés határidejét [Art.42.§.(1) bekezdés].  

 

A helyi iparűzési adóról az adóévet követő május 31-éig bevallást kell benyújtani. A fizetési kötelezettséget az adóhatóság határozattal állapítja meg, mely adókivetés, az adózó előző évi bevallása alapján történik. A fizetendő adóelőleg összegét az adóhatóság szabja meg, azt az adózó pótlékmentesen két részletben az adóév március 15-éig, illetve szeptember 15-éig köteles megfizetni.  

 

A fenti fizetési kötelezettségének tett eleget a felperes, mikor a 2008. évi adóelőleget két részletben az adóhatóság fizetési meghagyása alapján nagyobb részben teljesítette. A felperes azonban a fizetési meghagyásban közöltektől eltérően 800,- Ft-tal kevesebb összeget fizetett meg, ebből eredt a késedelmipótlék-tartozása.  

 

A felperes a 2007. évi adófizetési kötelezettségét az adóalapot, illetőleg az adó összegét módosította önellenőrzéssel, melyet az adóhatóság elfogadott. Miután az önellenőrzés az adó alapjára és a fizetendő adó összegére terjed ki, nem hatott ki a 2008. évben fizetendő adóelőleg összegére. Az iparűzésiadó-előleget ugyanis az adóhatóság mindig az azt megelőző év adóalapjára figyelemmel határozza meg, és a felperesnek az adóév várható eredményére figyelemmel a fizetendő adó összegére vonatkozóan kiegészítési kötelezettsége áll fenn az adóév december 20. napjáig.  

 

A fenti jogszabályhelyek egybevetése és az iparűzési adó fizetésének rendszeréből következően helyesen foglalt állást az elsőfokú bíróság abban, hogy a 2007. évi adóalap és az adó csökkentése nem hatott ki a 2008. évi adóelőleg fizetési meghagyásban közölt összegére. A kettő ugyanis elvált egymástól, az elszámolás a következő év május 31-én történt meg, s ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy a felperesnél adótúlfizetés avagy –hiány áll fenn.  

 

A fentiek alapján a Kúria álláspontja az, hogy az adóalap módosítása nem érinthette a fizetési meghagyásban foglalt adóelőleg összegét, arra nem hatott ki a 2007. évi adóalap-, illetőleg adócsökkentés. Ebből következően nem járhatott azzal a következménnyel, amit a felperes kérelme célzott, vagyis nem eredményezhette a 2008. évi adóelőlegben fennálló hátralék és ezzel összefüggésben a keletkező késedelmi pótlék törlését.  

 

Nem osztotta a Kúria azt a felperesi érvelést, hogy a 2007. évre vonatkozó önrevízióval annak 2008. május 31-ei időpontra történő átvezetésével a jogerős fizetési meghagyásban megállapított adóelőleg összege módosult, ezáltal hátraléka nem keletkezett.

» Rövidre vágva

» Az üzletasszonyok dívája: Victoria Beckham

» Négy tanács, hogyan válj olyanná, akitől minden nő begerjed!

» Frufruval hódítanak a celebek

» Mindent a multiorgazmusról

» Közbeszerzések szerepe a 2014-2020 pályázati időszakban

» Új iparterület fejlesztés a KKV szektor részére

» Végre egy szolgáltató, aki felkészíti az ajánlattevők munkatársait a sikeres közbeszerzési ajánlatté

» Az Ön üzleti sikereinek is a támogatója a Közbeszguru!

» Ügyvédi letétkezelés

Figyelem! Jelenleg nincs Flash lejátszó telepítve vagy elavult, így a flash videó valószínűleg nem fog helyesen működni.
A Flash lejátszó letölthető a következő címről www.adobe.hu.

Quality Best

Egyre több tevehúst fogyasztanak az Arab-öbölben

Egyre több tevehúst fogyasztanak az Arab-öbölben

Abu-Dzabi legelegánsabb szállodája, az Emirates Palace aranyozott kupolája alatt Sandro Gamba ...

iPhone 6 és iPhone 6 Plus

iPhone 6 és iPhone 6 Plus

Az iPhone 6 nem csupán méretében nagyobb – minden szempontból jobb.

Itt az iPhone 5S!

Itt az iPhone 5S!

Ahogyan az várható volt bemutatták a vállalat legújabb iPhone 5S-re keresztelt ...

Irodát vagy lakást keres Nyíregyházán?

Irodát vagy lakást keres Nyíregyházán?

Színvonalas ingatlanok bérbeadása és értékesítése a város több részén, professzionális ...

Az úszóstégek új generációja már Magyarországon is

Az úszóstégek új generációja már Magyarországon is

Az Easy-Dock úszóstég egyszerű, a végtelenségig praktikus, időtálló megoldást kínál ...

Scanner

Figyelem! Jelenleg nincs Flash lejátszó telepítve vagy elavult, így a flash videó valószínűleg nem fog helyesen működni.
A Flash lejátszó letölthető a következő címről www.adobe.hu.
R-Port
Figyelem! Jelenleg nincs Flash lejátszó telepítve vagy elavult, így a flash videó valószínűleg nem fog helyesen működni.
A Flash lejátszó letölthető a következő címről www.adobe.hu.
Figyelem! Jelenleg nincs Flash lejátszó telepítve vagy elavult, így a flash videó valószínűleg nem fog helyesen működni.
A Flash lejátszó letölthető a következő címről www.adobe.hu.
Prestito